LETTERTEKENS - UITGEBREID
© Leonie de Haan
De Alt toets in combinatie met cijfers geeft de volgende leestekens:
A

Alt   97  = a         Alt 145  = æ         Alt 182  = Â
Alt 131  = â         Alt 198  = ã          Alt 183  = À
Alt 132  = ä         Alt 160  = á          Alt 199  = Ã
Alt 133  = å         Alt 166  = ª           Alt 146  = Æ
Alt 134  = å         Alt 143  = Å
Alt 142  = Ä         Alt 181  = Á
B

Alt   98  = b
Alt 225  = ß
Alt 231  = þ
Alt 232  = Þ
Alt 322  = B
C

Alt   99  = c
Alt 135  = ç
Alt 189  = ¢
Alt 128  = Ç
D

Alt 100  = d
Alt 209  = Ð
E

Alt 101  = e        Alt 210  = Ê
Alt 130  = é        Alt 211  = Ë
Alt 136  = ê        Alt 212  = È
Alt 137  = ë        Alt 144  = É
Alt 138  = è        Alt 325  = E
I

Alt 105  = i        Alt 173  = ¡
Alt 139  = ï        Alt 214  = Í
Alt 140  = î        Alt 215  = Î
Alt 141  = ì        Alt 222  = Ì
Alt 161  = í
N

Alt 110  = n
Alt 164  = ñ
Alt 165  = Ñ
O

Alt 335  = ŏ        Alt 208  = ð
Alt 147  = ô        Alt 227  = Ò
Alt 148  = ö        Alt 224  = Ó
Alt 149  = ò        Alt 229  = Õ
Alt 155  = ø        Alt 157  = Ø
Alt 162  = ó        Alt 226  = Ô
Alt 228  = õ        Alt 153  = Ö
U

Alt 129  = ü        Alt 154  = Ü
Alt 150  = û        Alt 233  = Ú
Alt 151  = ù        Alt 235  = Ù
Alt 163  = ú        Alt 230  = µ
Y

Alt 121  = y
Alt 236  = ý
Alt 237  = Ý
Alt 152  = ÿ
Diversen

Alt 248  = °        Alt 293  = %           Alt 156  = £        Alt 245  = §
Alt 167  = º        Alt 171  = ½           Alt 292  = $        Alt 174  = «
Alt 251  = ¹        Alt 172  = ¼           Alt 184  = ©       Alt 175  = »
Alt 252  = ³        Alt 243  = ¾           Alt 169  = ®       Alt 241  = ±
Alt 253  = ²        Alt 298  = *            Alt 320  = @        Alt 246  = ÷