OVERZICHTELIJK IN OE
Als je vaak mailt met verschillende mensen en misschien ook nog lid bent van mailgroepen, dan wordt het al gauw een onoverzichtelijke brij van mailtjes. Je 'Postvak In' puilt uit en wat heb je nu ook alweer geschreven en aan wie?
Ik kan je een idee geven hoe je dit kunt oplossen maar je moet even kijken wat voor jou het handigst is.
Ik doe het zo, dat ik voor iedereen met wie ik privé mail een map maak, daarin gaat de post die ik van die persoon ontvangen heb én de post die ik naar die persoon gestuurd heb. Daarnaast heb ik mappen voor de mailgroepen waar ik lid van ben.
Nog handiger is het, als je er voor zorgt dat de binnenkomende mail meteen naar de desbetreffende map gaat, dit doe ik voor de groepen en dit leg ik uit bij het lesje:
'Binnenkomende mail direct naar de juiste map'.
In het algemeen ziet de 'hoofdpagina' van Outlook Express er zo uit:
Ik heb het volgende gedaan: In het Postvak In heb ik vele mappen gemaakt. Een map 'Privé' dit is voor alle privé-mailtjes. In de map Privé heb ik onderliggende mappen gemaakt, één per persoon.
Daarnaast heb ik mappen voor groepen gemaakt. Ik zal met voorbeelden laten zien hoe het werkt.

Klik in het 'hoofdvenster' van Outlook Express (hierna te noemen: OE) éénmaal op Postvak In zodat het blauw gemarkeerd is. Klik nu op Bestand en ga met de cursor naar Nieuw en dan naar Map en klik eenmaal op Map.
Je hebt nu een venster 'Map maken', Postvak In is grijs gemarkeerd. Dit betekent dat elke map die je nu maakt als het ware onder Postvak In komt te hangen.
Zorg dat je cursor in het veld Mapnaam komt te staan en tik daar (bijvoorbeeld) Privé en klik op OK, dan ziet het er zo uit:
Stel nu; je mailt met Jan, Truus en Klaas. Dan maak je een map voor deze personen. Klik nu in het hoofdscherm van OE op Privé zodat dit woord blauw gemarkeerd is en klik weer op Bestand - Nieuw - Map.
Je ziet nu in het venster Map maken dat het woord Privé grijs gemarkeerd is, hetgeen betekent dat nieuw aangemaakte mappen dáár terecht gaan komen.
Tik nu in: Truus en klik op OK.
Je ziet nu Truus "hangen'' onder Privé.
Je kunt nu op dezelfde manier mappen maken voor Jan en Klaas, let er op dat díe map gemarkeerd is waar je een extra map wilt aanmaken.

Nu gaan we weer terug naar de hoofdmap van OE en klikken eenmaal op Postvak In zodat die weer blauw is, ga weer via Bestand naar Nieuw en Map en maak nu de map Groep.
Klik in het hoofdscherm van OE eenmaal op Groep om dit weer te markeren en klik nu op Bestand - Nieuw - Map om mappen te gaan maken van de groepen. Bijvoorbeeld: Kookgroep, Fietsgroep en Autogroep.

Wanneer je op het minnetje klikt vóór Groep en Privé verdwijnen de onderliggende mappen naar de achtergrond en het minnetje verandert in een plusje. Openklappen in omgekeerde volgorde.
Het aantal mappen en onderliggende mappen is enorm uit te breiden, je kunt er net zoveel maken als voor jou gemakkelijk is. Ook in de map Jan of de map Fietsclub kun je weer mappen maken. Bijvoorbeeld: archief. Het aantal mappen en variaties is onbegrensd:-)
Vanuit je Map Verzonden kun je alle mailtjes naar de betreffende mappen slepen of verplaatsen. Om te verplaatsen met rechts klikken op de mail en je keuze maken uit de opties in het uitrolmenu.
© Leonie de Haan