Mail naar de juiste map
Als je lid bent van mailgroepen betekent dat in sommige gevallen: heel veel mail per dag binnenkrijgen. Als je daarnaast ook nog 'privé' met mensen mailt geeft dat al snel een uitpuilend Postvak In.
Het is heel overzichtelijk om de mail van groepen automatisch bij binnenkomst in de eigen map te laten komen. Dat gaat als volgt:

Stel je bent lid van de 'Kookgroep'. Dan ga je als volgt te werk:
In het hoofdscherm van Outlook Express ga je naar:
- Bericht en dan naar:
- Regel maken op basis van bericht.
In het venster dat je hierboven ziet haal je eerst even het vinkje weg wat er al staat en nu vinkjes zetten bij:
In vak 1.: Als de regel Onderwerp bepaalde woorden bevat
In vak 2.: Verplaatsen naar een bepaalde map

Je ziet nu dat er in vak 3 iets veranderd is. Daar staan nu 2 opties blauw gekleurd namelijk bepaalde woorden en een bepaalde map.
Klik nu op bepaalde woorden, in het dan volgend venstertje vul je de naam in van je groep, in dit voorbeeld 'Kookgroep' en klikt op Toevoegen en dan op OK. Vervolgens klik je op 'een bepaalde map' en je ziet het volgende venster.
Mocht het zo zijn dat je alleen 'Postvak In' ziet, dan kun je door op de plusjes te klikken de onderliggende mappen tevoorschijn halen.
In dit hierboven getoonde venster hoef je alleen nog maar op OK te klikken en in het daaropvolgende venster nogmaals op OK en deze mededeling verschijnt:
Dan weet je dat het helemaal gelukt is en alle mail van de Kookgroep zal direct bij binnenkomst in de map Kookgroep komen! Smakelijk eten dan maar:-)
© Leonie de Haan