Beantwoorden naar mailgroep
Dit is een probleem dat soms voorkomt in mailgroepen:
Normaal gesproken kun je op Beantwoorden klikken, wanneer je op een mail wilt reageren en deze reactie zal dan naar het groeps-emailadres verzonden worden. Maar een enkele keer gaat dat anders en blijkt de mail terecht te komen bij de persoon die oorspronkelijk het bericht instuurde. Deze persoon zou dan zijn instellingen in Outlook Express even moeten nazien.

Ga in het hoofdscherm van Outlook Express (dus NIET in een geopende mail) naar Extra, dan naar Accounts en klik op Eigenschappen.
Je krijgt dan dit venster:
Als er iets ingevuld staat bij
Antwoordadres, moet dat
verwijderd worden.
Vervolgens klikken op OK.
© Leonie de Haan