Handtekening maken
Klik in het hoofdscherm van Outlook Express in de bovenbalk op Extra en dan op Opties.
Klik in het daarop volgende venster op Handtekeningen:
Klik in het volgende venster op de button Nieuw
In het venster dat nu verschijnt kun je in het onderste venster dat in het voorbeeld roze omrand is tekst invullen.
Vul in het roze omlijnde vak de gewenste tekst in en klik op Toepassen en daarna op OK.
Open nu een nieuwe mail en ga met de cursor in het tekstveld staan, (anders werkt het niet) dus daar waar je de tekst van de mail tikt.
Klik in de bovenbalk op Invoegen, vervolgens op Handtekening en de tekst die je net hebt ingevoerd bij het maken van de handtekening staat nu in je mail. Zo kun je je persoonlijke handtekening onder elke mail zetten.
Je kunt ook meerdere  handtekeningen maken en opslaan. Wanneer je dan onderaan een mail klikt op Invoegen en op Handtekening zal er nog een uitrolmenuutje verschijnen met de verschillende keuzemogelijkheden van de handtekeningen die je gemaakt hebt.
© Leonie de Haan