Geen streep bij het
beantwoorden van mail
Ga in het hoofdscherm van Outlook Express naar Extra en dan naar Opties
Dan naar tabblad Verzenden:
Op beide buttons klikken
om wijzigingen aan te brengen.
Zo moet het eruit zien:
© Leonie de Haan